PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID

1. Inleiding

Deze privacyverklaring geeft u informatie over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken via uw gebruik van onze site https://fitnessmarketing.agency en onze online lidmaatschapsdienst.

Door ons uw gegevens te verstrekken, garandeert u ons dat u ouder bent dan 13 jaar.

Fitness Marketing Agency is de gegevensbeheerder en wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens (in deze privacyverklaring “wij”, “ons” of “onze” genoemd).

Contactgegevens

Onze volledige gegevens zijn:

Volledige naam van rechtspersoon: Fitness Marketing Agency LTD

Bedrijfsnummer: 09613638

E-mailadres: [email protected]

Postadres: Delta House, Bridge Road, Haywards Heath, West Sussex, Engeland, RH16 1UA

Het is erg belangrijk dat de informatie die we over je hebben accuraat en up-to-date is. Laat het ons weten als uw persoonlijke gegevens op enig moment veranderen door een e-mail te sturen naar [email protected].

2. Welke gegevens we over u verzamelen, met welk doel en op welke gronden we deze verwerken

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd. Het bevat geen geanonimiseerde gegevens.

Wij kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens over u verwerken:

Communicatiegegevens waaronder alle communicatie die u naar ons verzendt, of dat nu via het contactformulier op onze website is, via e-mail, tekst, berichten in sociale media, berichten in sociale media of andere communicatie die u naar ons verzendt. Wij verwerken deze gegevens om met u te communiceren, voor het bijhouden van gegevens en voor het opstellen, nastreven of verdedigen van juridische claims. Onze rechtsgrond voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, die in dit geval bestaan uit het beantwoorden van naar ons gestuurde berichten, het bijhouden van gegevens en het opstellen, nastreven of verdedigen van juridische claims.

Klantgegevens, waaronder gegevens met betrekking tot eventuele aankopen van goederen en/of diensten, zoals uw naam, titel, factuuradres, afleveradres, e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, aankoopgegevens en uw kaartgegevens. Wij verwerken deze gegevens om de goederen en/of diensten te leveren die u hebt gekocht en om een administratie bij te houden van dergelijke transacties. Onze rechtsgrond voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons en/of het nemen van stappen op uw verzoek om een dergelijke overeenkomst aan te gaan.

Gebruikersgegevens die gegevens bevatten over hoe u onze website en eventuele online diensten gebruikt, samen met gegevens die u plaatst voor publicatie op onze website of via andere online diensten. We verwerken deze gegevens om onze website te beheren en ervoor te zorgen dat u relevante inhoud ontvangt, om de veiligheid van onze website te waarborgen, om back-ups van onze website en/of databases te onderhouden en om de publicatie en administratie van onze website, andere online diensten en zaken mogelijk te maken. Onze rechtsgrond voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, die in dit geval zijn om ons in staat te stellen onze website en ons bedrijf goed te beheren.

Technische gegevens Dit omvat gegevens over uw gebruik van onze website en online diensten, zoals uw IP-adres, uw inloggegevens, gegevens over uw browser, de duur van uw bezoek aan pagina’s op onze website, bekeken pagina’s en navigatiepaden, gegevens over het aantal keren dat u onze website gebruikt, tijdzone-instellingen en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. De bron van deze gegevens is ons analytisch volgsysteem. We verwerken deze gegevens om uw gebruik van onze website en andere online diensten te analyseren, om ons bedrijf en onze website te beheren en te beschermen, om u relevante website-inhoud en advertenties te leveren en om inzicht te krijgen in de effectiviteit van onze reclame. Onze wettelijke grond voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, die in dit geval zijn om ons in staat te stellen onze website en ons bedrijf goed te beheren, ons bedrijf te laten groeien en onze marketingstrategie te bepalen.

Marketinggegevens die gegevens bevatten over uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en onze derde partijen en uw communicatievoorkeuren. We verwerken deze gegevens om u in staat te stellen deel te nemen aan onze promoties zoals wedstrijden, prijstrekkingen en gratis give-aways, om u relevante website-inhoud en advertenties te leveren en om de effectiviteit van deze reclame te meten of te begrijpen. Onze wettelijke grond voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, die in dit geval zijn om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen, om ons bedrijf te laten groeien en om onze marketingstrategie te bepalen.

We kunnen Klantgegevens, Gebruikersgegevens, Technische gegevens en Marketinggegevens gebruiken om u relevante website-inhoud en advertenties te leveren (waaronder Facebook-advertenties of andere display-advertenties) en om de effectiviteit van de advertenties die we u aanbieden te meten of te begrijpen. Onze rechtsgrond voor deze verwerking zijn legitieme belangen, namelijk om ons bedrijf te laten groeien. We kunnen dergelijke gegevens ook gebruiken om u andere marketingcommunicatie te sturen. Onze rechtsgrond voor deze verwerking is toestemming of legitieme belangen (namelijk om ons bedrijf te laten groeien).

Wanneer wij wettelijk verplicht zijn om persoonlijke gegevens te verzamelen, of onder de voorwaarden van het contract tussen ons, en u ons deze gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, zijn wij mogelijk niet in staat om het contract uit te voeren (bijvoorbeeld om goederen of diensten aan u te leveren). Als u ons de gevraagde gegevens niet verstrekt, kan het zijn dat we een product of dienst dat u hebt besteld moeten annuleren, maar als we dat doen, zullen we u dat op dat moment laten weten.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of, indien nodig, voor een redelijk compatibel doel. Stuur voor meer informatie een e-mail naar [email protected]. Als we je gegevens voor een nieuw, ongerelateerd doel moeten gebruiken, laten we je dat weten en leggen we de rechtsgrond voor de verwerking uit.

We kunnen uw persoonsgegevens verwerken zonder uw medeweten of toestemming wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is.

3. Hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen

Wij kunnen gegevens over u verzamelen doordat u deze gegevens rechtstreeks aan ons verstrekt (bijvoorbeeld door formulieren op onze site in te vullen of door ons e-mails te sturen). We kunnen automatisch bepaalde gegevens van u verzamelen wanneer u onze website gebruikt door cookies en soortgelijke technologieën te gebruiken. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie hierover: https://fitnessmarketing.agency/cookie-policy

We kunnen gegevens ontvangen van derden, zoals analytics providers zoals Google die buiten de EU zijn gevestigd, advertentienetwerken zoals Facebook die buiten de EU zijn gevestigd, zoals aanbieders van zoekinformatie zoals Google die buiten de EU zijn gevestigd, aanbieders van technische, betalings- en leveringsdiensten, zoals gegevensmakelaars of aggregators.

4. Marketingcommunicatie

Onze rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens om u marketingcommunicatie te sturen is uw toestemming of onze legitieme belangen (namelijk om ons bedrijf te laten groeien).

Onder de Privacy and Electronic Communications Regulations mogen wij u marketingcommunicatie van ons sturen als (i) u een aankoop hebt gedaan of ons om informatie hebt gevraagd over onze goederen of diensten of (ii) u hebt ingestemd met het ontvangen van marketingcommunicatie en in elk geval hebt u zich niet afgemeld voor het ontvangen van dergelijke communicatie. Als u een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bent, mogen we u volgens deze regels marketinge-mails sturen zonder uw toestemming. U kunt er echter op elk moment voor kiezen om geen marketinge-mails van ons te ontvangen.

Voordat we uw persoonlijke gegevens delen met derden voor hun eigen marketingdoeleinden, vragen we uw uitdrukkelijke toestemming.

U kunt ons of derden op elk gewenst moment vragen om te stoppen met het sturen van marketingberichten door de opt-out-links te volgen in elk marketingbericht dat u wordt toegestuurd of door een e-mail te sturen naar [email protected].

Als u ervoor kiest geen marketingcommunicatie te ontvangen, is deze opt-out niet van toepassing op persoonlijke gegevens die worden verstrekt als gevolg van andere transacties, zoals aankopen, lidmaatschapsinformatie, enz.

5. Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Het is mogelijk dat we uw persoonlijke gegevens moeten delen met de hieronder vermelde partijen:

Serviceproviders die IT- en systeembeheerdiensten leveren. Professionele adviseurs zoals advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars Overheidsinstanties die ons verplichten om verwerkingsactiviteiten te melden. Derden aan wie we delen van ons bedrijf of onze activa verkopen, overdragen of samenvoegen. Wij eisen van alle derde partijen aan wie wij uw gegevens doorgeven dat zij de veiligheid van uw persoonlijke gegevens respecteren en deze behandelen in overeenstemming met de wet. We staan dergelijke derden alleen toe om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

6. Internationale overboekingen

Wij zijn onderworpen aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die uw persoonlijke gegevens beschermen. Wanneer we uw gegevens doorgeven aan derden buiten de EER, zorgen we ervoor dat er bepaalde waarborgen zijn om een vergelijkbare mate van beveiliging van uw persoonlijke gegevens te garanderen. Als zodanig:

We kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan landen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd als landen die een passend beschermingsniveau bieden voor persoonsgegevens; of Als we gebruikmaken van providers in de VS die deel uitmaken van het EU-VS-privacyschild, kunnen we gegevens aan hen doorgeven, aangezien zij gelijkwaardige waarborgen hanteren; of

Wanneer we gebruikmaken van bepaalde serviceproviders die buiten de EER zijn gevestigd, kunnen we gebruikmaken van specifieke contracten of gedragscodes of certificeringsmechanismen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

Commissie die persoonlijke gegevens dezelfde bescherming geven als in Europa. Als geen van de bovenstaande waarborgen beschikbaar is, kunnen we uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor de specifieke doorgifte. U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.

7. Beveiliging van gegevens

We hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt, gewijzigd, openbaar worden gemaakt of zonder toestemming worden ingezien. We staan toegang tot uw persoonlijke gegevens ook alleen toe aan die werknemers en partners die een zakelijke noodzaak hebben om dergelijke gegevens te kennen. Zij zullen uw persoonlijke gegevens alleen in onze opdracht verwerken en moeten deze vertrouwelijk behandelen.

We hebben procedures ingesteld om vermoedelijke inbreuken op persoonsgegevens aan te pakken en zullen u en elke toepasselijke toezichthouder op de hoogte stellen van een inbreuk als we daartoe wettelijk verplicht zijn.

8. Bewaren van gegevens

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen.

Bij het bepalen van de juiste bewaartermijn kijken we naar de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de gegevens, het potentiële risico van schade door onbevoegd gebruik of onbevoegde openbaarmaking, de verwerkingsdoeleinden, of deze op een andere manier kunnen worden bereikt en wettelijke vereisten.

Voor belastingdoeleinden vereist de wet dat we basisinformatie over onze klanten (waaronder contact-, identiteits-, financiële en transactiegegevens) bewaren gedurende zes jaar nadat ze geen klant meer zijn.

In sommige gevallen kunnen we uw persoonlijke gegevens anonimiseren voor onderzoeks- of statistische doeleinden. In dat geval kunnen we deze informatie voor onbepaalde tijd gebruiken zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

9. Uw wettelijke rechten

Op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht op toegang, correctie, wissen, beperking, overdracht, bezwaar tegen verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en (wanneer de rechtsgrond voor verwerking toestemming is) intrekking van toestemming.

Je kunt meer informatie over deze rechten vinden op: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/
Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. U hoeft geen kosten te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is, of weigeren om in deze omstandigheden aan uw verzoek te voldoen.

Het kan zijn dat we u om specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om een van uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden vrijgegeven aan personen die geen recht hebben om deze gegevens te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen over uw verzoek, zodat we sneller kunnen reageren.

We proberen binnen een maand te reageren op alle legitieme verzoeken. Soms kan het langer dan een maand duren als je verzoek bijzonder complex is of als je meerdere verzoeken hebt ingediend. In dat geval brengen we je op de hoogte.

Als u niet tevreden bent met enig aspect van de manier waarop wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner’s Office (ICO), de toezichthoudende autoriteit in het Verenigd Koninkrijk voor gegevensbeschermingskwesties(www.ico.org.uk). We zouden het op prijs stellen als je eerst contact met ons opneemt als je een klacht hebt, zodat we kunnen proberen deze voor je op te lossen.

10. Koppelingen naar derden

Deze website kan links bevatten naar websites, plug-ins en applicaties van derden. Als u op deze koppelingen klikt of deze verbindingen inschakelt, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden we u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

11. Cookies

U kunt uw browser zo instellen dat alle of sommige browsercookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer websites cookies plaatsen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, dient u er rekening mee te houden dat sommige delen van deze website ontoegankelijk kunnen worden of niet naar behoren functioneren. Zie voor meer informatie over de cookies die we gebruiken: https://fitnessmarketing.agency/cookie-policy

Pixels en cookies van derden Niettegenstaande iets anders in dit beleid kunnen wij en/of onze partners pixels en pixeltags gebruiken en cookies plaatsen, lezen of gebruiken om informatie van uw apparaat en/of internetbrowser te verzamelen. Deze cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie, maar het kan voor onze externe bedrijfspartners mogelijk zijn om deze te combineren met andere informatie om uw e-mailadres of andere persoonlijk identificeerbare informatie over u te identificeren. De cookies kunnen bijvoorbeeld niet-geïdentificeerde demografische of andere gegevens weergeven die zijn gekoppeld aan gegevens die u vrijwillig aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld uw e-mailadres, dat we uitsluitend in een gehashte, niet door mensen leesbare vorm kunnen delen met een gegevensverstrekker. Door gebruik te maken van onze service, gaat u ermee akkoord dat wij en onze externe partners gegevens kunnen opslaan, verkopen, overdragen, combineren met andere gegevens, te gelde maken, gebruiken en anderszins gebruiken. (i) de persoonlijk definieerbare informatie over u die we met hen delen, of (ii) de persoonlijk identificeerbare informatie die ze ontdekken en/of identificeren zoals hierboven beschreven. Bezoekers kunnen hun keuzes voor display advertising ook kenbaar maken via de volgende platforms: Digital Advertising Alliance opt-out platform of het Network Advertising Initiative opt-out platform. Wij en/of onze partners kunnen ook cookies gebruiken voor het leveren van gepersonaliseerde reclame-e-mails. Deze cookies worden gebruikt om de bezoekers van de websites van onze adverteerders te identificeren en gepersonaliseerde e-mails te sturen op basis van de surfervaring van de bezoekers. Wij en/of onze partners gebruiken cookies, pixels en andere trackingtechnologie om bepaalde internetgerelateerde informatie over u, zoals uw internetprotocoladres en welke webbrowser u gebruikt, te koppelen aan bepaalde online gedragingen, zoals het openen van e-mails of het surfen op websites. Dergelijke informatie wordt gebruikt om advertenties of inhoud aan te passen en kan worden gedeeld met onze partners.